FAIRO EVENT „iPhone lucky draw“

FAIRO GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, înregistrat la Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) sub numărul FN 552682v, (denumit în continuare “FAIRO”), va desfășura o competiție în rândul tuturor userilor nou înregistrați care se abonează la abonamentul premium Fairo RUN, pentru un an, între și inclusiv în perioada 23 iunie și 23 iulie 2022 (“Perioada Competiției”), supusă termenilor și condițiilor (“Competiția”) detaliate mai jos:

Termenii și Condițiile Competiției

Orice răspundere suplimentară în afara sau în legătură cu Competiția ar trebui exclusă. Nu există nicio recurgere în instanță. Promoția va fi guvernată de legile din Austria, cu excepția prevederilor legale conflictuale, iar orice alte conflicte legate de această promoție vor fi soluționate de către instanțele competente din prima instanță (Innere Stadt) din Vienna, Austria.

Procesarea datelor personale în vederea acestei promoții

FAIRO va procesa datele clienților săi sub incidența articolului 6, paragraful 1, litera f). din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (EU) 2016/679 (denumit în continuare "GDPR"), în vederea urmăririi intereselor sale legitime pentru susținerea awareness-ului acestui brand și pentru susținerea vânzării serviciilor sale, dar și stabilirea, implementarea și apărarea cerințele legale, precum și apărarea împotriva oricăror pretenții legale

Informarea în conformitate cu articolul 13 GDPR

FAIRO va procesa datele clienților săi sub incidența articolului 6, paragraful 1, litera f). din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (EU) 2016/679 (denumit în continuare "GDPR"), în vederea urmăririi intereselor sale legitime pentru susținerea awareness-ului acestui brand și pentru susținerea vânzării serviciilor sale, dar și stabilirea, implementarea și apărarea cerințele legale, precum și apărarea împotriva oricăror pretenții legale

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date personale: FAIRO GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, înregistrat la Commercial Court Vienna (Handelsgericht Wien) sub numărul FN 552682v, având adresa de e-mail: dataprotection@fairo.ro.


Scopul prelucrării datelor: susținerea awareness-ului acestui brand și susținerea vânzării serviciilor sale, dar și stabilirea, implementarea și apărarea cerințele legale, precum și apărarea împotriva oricăror pretenții legale.
Baza legală a procesării datelor personale: realizarea intereselor legitime sub articolului 6, paragraful 1, litera f). din GDPR.


Categoriile de datele personale procesate: date de indentificare și de contact, numărul contului bancar (IBAN), informații despre utilizarea aplicației FAIRO și despre emiterea facturilor.
Categoriile de destinatari: nu există. Intenția de transfer a datelor personale în țări terțe sau organizații internaționale: operatorul de date personale nu are intenția de a transfera datele personale către țări terțe sau organizații internaționale.


Perioada de reținere a datelor personale ale subiecților: până la finalul competiției și 3 ani după aceasta.
Drepturile subiecților: aceștia vor avea dreptul să solicite personal de la operatorul de date personale accesul la datele personale legate de persoana acestora, dreptul de a rectifica sau șterge aceste date sau de a restricționa procesarea lor, precum și dreptul de a se opune procesării și dreptul de portare a datelor.


Subiecții au dreptul și să depună o plângere la autoritatea de supraveghere locală competentă și să se adreseze instanțelor competente. Subiecții se pot adresa și Autorității de Protecție a Datelor din Austria, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, Austria, www.dsb.gv.at.


Furnizarea datelor personale nu este o cerință legală sau contractuală sau o cerință pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor personale este voluntară. Dacă subiectul nu dorește să-și furnizeze datele personale, acesta nu va putea să primească Bonusul din promoție.


Datele personale nu fac subiectul deciziilor automatizate, incluzând profilarea. Pentru o imagine de ansamblu completă, informațiile legate de procesarea datelor personale în legătură cu înregistrarea în aplicația FAIRO pot fi găsite aici.